แห่เทียนพรรษา

เทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ตระกาลตา กว่าทุกปี และน่าที่น่าสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขบวนแห่ จากเดิมจะแห่ต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ เข้ามารวมกันที่ลานทุ่งศรีเมือง จุดชมขบวนจะจำกัดอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองเท่านั้น แต่ปีนี้ทางจังหวัดเขาทำได้ดี โดยนำขบวนเที่ยนมารวมที่ทุ่งศรีเมืองในตอนเย็นก่อนวันแห่ ตอนกลางคืนก็เปิดให้ผู้ชมเข้าชมถ่ายภาพ วันจริงก็เปิดงานแต่เช้า ขบวนเริ่มทยอยออกจากทุ่งศรีเมือง เคลื่อนไปตามถนนชยางกูร ตลอดเส้นทางจะมีประชาชนที่มาท่องเที่ยวรอชมขบวนสองข้างทางยาวสุดสายหูสายตา ดูแล้วยิ่งใหญ่มาก

 

Visitors: 91,204